“Enthousiaste aanjager”

Edwin van Dijk - blije klant

Privacy/AVG-beleid per 25.05.18

Hieronder vermelden wij ons beleid op het gebied van privacybescherming en de voor Rhinoz websites + marketingteksten, een activiteit van Rhinoz websites + marketingteksten, gevestigd op de Dorresteinweg 73, 3762 KH Soest en ingeschreven bij de KvK onder nummer 55619315, van toepassing zijnde disclaimer.

Privacy statement

Net als op vele andere websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Rhinoz websites + marketingteksten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u om ons privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling uitsluitend voor gebruik door Rhinoz websites + marketingteksten

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Rhinoz websites + marketingteksten en daaraan gerelateerde partners/bedrijven en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulier

Onze website maakt gebruik van een online formulier waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via dit formulier gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het verzonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Rhinoz websites + marketingteksten worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Klikgedrag en bezoekersanalyse

Rhinoz websites + marketingteksten gebruikt websitestatistiekenprogramma’s om onder meer de herkomst van bezoekers op haar website te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

Cookies

Evenals bij vele andere websites worden in relatie met het gebruik van bovenvermelde statistiekenprogramma zogenaamde “cookies” op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u onze website later nog eens bezoekt. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht en welke delen van de site u hebt bekeken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en natuurlijk kunt u de ontvangst ervan weigeren. In dat geval kan het zijn dat u niet alle functies van onze website of andere websites kunt gebruiken.