“Mooi vertellen”

Dennis Wals - blije klant

“Mooi vertellen”

Privacy/AVG-beleid per 25.05.18

Hieronder vermelden wij ons beleid op het gebied van privacybescherming en de voor Rhinoz Marketing Resultancy, een activiteit van Rhinoz Marketing Creations,  gevestigd op de Nieuwegracht 4-04, 3763 LB Soest en ingeschreven bij de KvK onder nummer 55619315, van toepassing zijnde disclaimer.

Privacy statement

Net als op vele andere websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Rhinoz Marketing Resultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren je om ons privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling uitsluitend voor gebruik door Rhinoz Marketing Resultancy

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Rhinoz Marketing Resultancy en daaraan gerelateerde partners/bedrijven en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulier

Onze website maakt gebruik van een online formulier waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via dit formulier gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het verzonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Rhinoz Marketing Resultancy worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Klikgedrag en bezoekersanalyse

Rhinoz Marketing Resultancy gebruikt websitestatistiekenprogramma’s om onder meer de herkomst van bezoekers op haar website te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

Cookies

Evenals bij vele andere websites worden in relatie met het gebruik van bovenvermelde statistiekenprogramma zogenaamde “cookies” op je computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij je computer herkennen wanneer je onze website later nog eens bezoekt. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor je computer en kan bestaan uit je Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop je onze website hebt bezocht en welke delen van de website je hebt bekeken. Je kunt je browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je een cookie ontvangt en natuurlijk kun je de ontvangst ervan weigeren. In dat geval kan het zijn dat je niet alle functies van onze website of andere websites kunt gebruiken.